Informacja prawna 

ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE

 

"Signorini TARTUFI" przez ST France RCS 539 329 565 00045, 16 Boulevard du soleil 06400 Cannes, podjął wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu i wiarygodności informacji na swojej stronie internetowej www.signoriniartufi.com.

Jednakże, ST France "Signorini TARTUFI" nie może w żadnym wypadku zagwarantować całkowitego braku istotnych błędów, braków technicznych lub innych. Nie można udzielić żadnej gwarancji co do kompatybilności strony: Do Twoich szczególnych środków i zastosowań.

ST France "Signorini TARTUFI" nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z jego witryny i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje zawarte w innych witrynach, które mogą być połączone z jego własnymi linkami hipertekstowymi lub w inny sposób.

 


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


Znaki towarowe, logo, rysunki, modele i, bardziej ogólnie, wszystkie znaki wyróżniające obecne na stronie internetowej www.signorinitartufi.com są wyłączną własnością ST France "Signorini TARTUFI". W związku z tym ST France "Signorini TARTUFI" podejmie działania prawne, zwłaszcza w zakresie podrabiania, przeciwko wszystkim tym, którzy bezpośrednio lub pośrednio naruszają jej prawa.

 

Informujemy również, że witryna jest dziełem chronionym, że ST France "Signorini TARTUFI" jest właścicielem praw autorskich istniejących na każdej ze stron tworzących witrynę, jej struktury drzewiastej, jak również na każdym z elementów na niej występujących (zdjęcia, ilustracje, teksty...).

 

Przypominamy, że jakiekolwiek wykorzystanie lub powielanie jakiegokolwiek elementu witryny internetowej Signorini TARTUFI jest surowo zabronione.

 

Redaktor strony :

 

ST France RCS 539 329 565 00045, 16 Boulevard du soleil 06400 Cannes 


Adres siedziby głównej :

16 Bd du Soleil 06400 CANNES - FRANCJA

Numer telefonu: +33 (0).492.977.932

Od poniedziałku do piątku od 9:00 do 12:00 i od 14:00 do 16:00. 


Odpowiedzialny za publikację strony :

 

Odpowiedzialny za publikację: "ST France". 

 

Gospodarz strony :

Siedziba główna Wix 40 Port w Tel Awiwie - Tel Aviv jaffa.

Odkryj
Signorini  TARTUFI

Wsparcie

Podążaj za nami

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Youtube

Service client France : 0033 (0) 4 92 97 79 32 - Italia : 0039 34 89 68 21 35

Copyright © 2017 - 2020.

Wszelkie prawa zastrzeżone Signorini Tartufi