Dane osobowe

Polityka prywatności

 

 

 

W trosce o ochronę Państwa prywatności, ST FRANCE zobowiązuje się do zapewnienia najlepszego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

Celem tej sekcji jest wyjaśnienie Państwu przetwarzania danych osobowych w kontekście korzystania z naszych usług.

ST FRANCJA, jako administrator danych, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów znowelizowanej ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, zbiorach danych i swobodach osobistych w zakresie automatycznego przetwarzania danych osobowych, a także Rozporządzenia UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. od momentu jego stosowania w dniu 25 maja 2018 r.

Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych można również znaleźć na stronie internetowej Komisji Informatyki i Wolności www.cnil.fr.


SPIS TREŚCI
  1.         KTO GROMADZI DANE OSOBOWE? 

  2.        DO JAKICH CELÓW GROMADZONE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

  3.        JAKIE DANE SĄ ZBIERANE?

  4.        JAK GROMADZONE SĄ TWOJE DANE?

  5.         DO KOGO PRZESYŁANE SĄ TWOJE DANE? 

  6.         JAKIE SĄ MOJE PRAWA I JAK MOGĘ Z NICH KORZYSTAĆ ZE ST FRANCE? 

  7.          USUWANIE DANYCH PO ŚMIERCI 

  8.         PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UE 

  9.         JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE? 

10.         JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA SĄ PODEJMOWANE W CELU OCHRONY DANYCH? 
10.1       Zasady ogólne 
10.2      Zasady dotyczące danych bankowych i karty bankowej 
10.3      Zwalczanie oszustw internetowych 

11           CO MUSIMY WIEDZIEĆ O DANYCH ZBIERANYCH PRZEZ PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE? 

12.         CZY BĘDĘ OTRZYMYWAĆ KOMERCYJNE ZAMÓWIENIA? 
12.1        Zasady mające zastosowanie do ST FRANCE
12.2       Poszukiwanie za pomocą poczty elektronicznej i sms-ów 
12.3       Przekierowanie poczty elektronicznej 
13.         Konfiguracja systemu operacyjnego smartfonu 

 

KTO GROMADZI DANE OSOBOWE?
Tożsamość kontrolera danych: ST FRANCE, uproszczona spółka akcyjna o kapitale 10.000,00 euro, zarejestrowana w kanneńskim rejestrze handlowym i spółek pod numerem 539 329 565, z siedzibą przy 16 Boulevard du Soleil (06400). 

 

JAKIE SĄ CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Firma Signorini TARTUFI jest kierowana do gromadzenia i rejestrowania Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia następujących zabiegów:

 • Konto klienta, koszyk zakupów i zarządzanie zamówieniami

 • Zarządzanie dostawami, śledzenie zamówień i obsługa posprzedażna

 • Przycisk udostępniania na portalach społecznościowych

 • Wysyłanie ukierunkowanych ofert handlowych pocztą elektroniczną, na portalach społecznościowych lub innych mediach.

 • Zebranie opinii klientów na temat sprzedawanych produktów, powitanie w sklepach i oferowanych usług.

 • Wyświetlanie ukierunkowanych reklam na stronie i w serwisach społecznościowych

 • Personalizacja zawartości strony i przesyłanych przez nas informacji

 • Walka z oszustwami w trakcie realizacji zlecenia

 • Pomiar ruchu w terenie (mobilny i stacjonarny)

 • Realizacja gier i konkursów promocyjnych

 • Realizacja statystyki pomiaru oglądalności i badań marketingowych

 • Dzielenie się informacjami z naszymi partnerami biznesowymi

Z wyjątkiem akwizycji handlowej, ST FRANCE uważa, że wszystkie powyższe zabiegi są niezbędne do wykonania umowy pomiędzy klientem a ST FRANCE.

Komercyjne operacje akwizycyjne opierają się na zgodzie osoby zainteresowanej na przetwarzanie jej danych. Zainteresowana osoba ma możliwość wycofania swojej zgody poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną, kontakt z działem obsługi klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą elektroniczną na adres: contact@signorinitartufi.com lub pocztą na następujący adres ST FRANCE 16 Boulevard du Soleil 06400 Cannes, z podaniem nazwiska, imienia, adresu, adresu e-mail i w miarę możliwości informacji o kliencie, aby przyspieszyć przetwarzanie Twojego zapytania.

 

JAKIE DANE SĄ ZBIERANE?
Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe, między innymi: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, datę urodzenia, płeć, preferencje językowe, nazwę użytkownika, hasło, numer telefonu, adres IP, dane dotyczące połączenia i nawigacji, historię zamówień (rodzaj i liczbę zakupionych i zwróconych produktów), preferencje i zainteresowania, oglądane produkty, zdarzenia związane z dostawą, skargi, komentarze użytkownika, dane dotyczące lokalizacji, dane o użytkowniku z publicznie dostępnych źródeł lub które możemy uzyskać od zewnętrznych dostawców usług.

Na stronie internetowej, obowiązkowy lub opcjonalny charakter danych jest oznaczony w momencie ich zbierania gwiazdką. Niektóre dane są zbierane automatycznie w wyniku Twoich działań na stronie.

Przeprowadzamy również pomiary oglądalności, np. mierzymy liczbę odsłon, liczbę odwiedzin na stronie, a także aktywność odwiedzających na stronie i ich częstotliwość powrotu.

 

JAK GROMADZONE SĄ TWOJE DANE?
Możemy gromadzić Państwa dane osobowe na różne sposoby, w tym podczas odwiedzania naszych sklepów, uczestniczenia w naszych wydarzeniach, przeglądania naszej strony internetowej.
Na przykład, gdy dokonujesz zakupu w naszych sklepach, gdy przyłączasz się do naszego programu lojalnościowego, gdy uczestniczysz w promocyjnym konkursie lub grze, gdy uczestniczysz w organizowanej przez nas działalności, poprzez ankiety, za pośrednictwem mediów społecznościowych, zapiszesz się do naszego newslettera, poprosisz o informacje o otwarciu sklepu, zarejestrujesz się na wydarzenie, lub gdy skontaktujesz się z nami przez e-mail lub telefon.

Na stronie internetowej to gromadzenie danych odbywa się w momencie :

 • tworzysz swoje konto klienta "moje konto".

 • zapiszesz się do newsletterów

 • składasz zamówienie lub prosisz o zwrot na stronie internetowej

 • umieszczają Państwo produkty w koszyku za pomocą funkcjonalnych plików cookie (patrz paragraf "Pliki cookie"), aby umożliwić sfinalizowanie zakupu w późniejszym terminie

 • kontaktujesz się z Biurem Obsługi Klienta Signorini TARTUFI za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji.

 • uczestniczysz w promocyjnej grze/konkursie

 • przeglądasz stronę i sprawdzasz artykuły

 • piszesz komentarz lub opinię na temat artykułu

 • dzielisz się opinią ze znajomym, wysyłając e-mail z pliku z artykułem

 • dzielisz się opinią przez Facebook, Google +, Instagram lub Pinterest z pliku z artykułem

 • wypełniasz formularz do wprowadzania informacji, kwestionariusze na Stronie

Możemy również łączyć i/lub łączyć informacje o użytkowniku, które zbieramy z różnych urządzeń używanych przez użytkownika.

 

DO KOGO PRZESYŁANE SĄ TWOJE DANE?
Twoje dane są przekazywane partnerom Signorini TARTUFI, którzy mogą je przetwarzać w ich imieniu (są odbiorcami) lub tylko w imieniu i zgodnie z instrukcjami Signorini TARTUFI (są podwykonawcami).

Odbiorcami danych są :

 • Organy policyjne w kontekście rekwizycji sądowych dotyczących walki z nadużyciami finansowymi

 • Partnerzy handlowi, w szczególności agencje marketingowe i reklamowe

Signorini TARTUFI korzysta również z usług podwykonawców przy następujących operacjach :

 • Bezpieczna płatność na stronach internetowych

 • Walka z nadużyciami finansowymi

 • Wysyłanie przesyłek pocztowych

 • Personalizacja zawartości stron

 • Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem technicznym i rozwojem na stronie internetowej

 • Gromadzenie opinii klientów

JAKIE SĄ MOJE PRAWA I JAK MOGĘ Z NICH KORZYSTAĆ Z SIGNORINI TARTUFI?
Każda osoba fizyczna korzystająca z usługi ma prawo do skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, wycofania zgody, przeniesienia oraz, w stosownych przypadkach, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia i sprzeciwu wobec przetwarzania zebranych o niej informacji, zgodnie z przepisami prawa.

 

Prawa te mogą być wykonywane w firmie Signorini TARTUFI, która zebrała dane osobowe, poprzez wysłanie prośby wraz z kserokopią podpisanego dowodu tożsamości, w następujący sposób:

Pocztą, pisząc do nas na następujący adres:

ST FRANCE - Dział Marketingu - 16 Boulevard du Soleil 06400 Cannes, z podaniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz, jeśli to możliwe, referencji klienta, aby przyspieszyć przetwarzanie Twojego wniosku.

Elektronicznie, kontaktując się z działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@signorinitartufi.com.

Firma ST FRANCE przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od wykonania prawa, stempel pocztowy jako dowód.

Informujemy również, że można złożyć skargę do właściwego organu kontroli: www.cnil.fr lub CNIL- 3 Place de Fontenoy, 75007 PARIS.
 

USUWANIE DANYCH PO ŚMIERCI 
Użytkownik może formułować dyrektywy dotyczące ochrony, usuwania i przekazywania jego danych osobowych po jego śmierci zgodnie z art. 40-1 ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. Dyrektywy te mogą mieć charakter ogólny lub szczegółowy.

Użytkownik może formułować swoje przewidywane wytyczne drogą elektroniczną, kontaktując się z działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@signorinitartufi.com.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UE 
Zostają Państwo poinformowani, że dane osobowe dotyczące Państwa mogą być przekazywane w celach określonych poniżej do firm zlokalizowanych w krajach spoza Unii Europejskiej, które nie posiadają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

Przed dokonaniem transferu poza Unię Europejską i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Signorini TARTUFI wdroży wszelkie procedury wymagane do uzyskania niezbędnych gwarancji w celu zabezpieczenia takich transferów.

Transfery poza Unię Europejską mogą być dokonywane w szczególności w ramach następujących działań:

 • Wykorzystywanie danych w sieciach społecznościowych

 • Usługi informatyczne

W celu spełnienia wymogów określonych w art. 91 dekretu 2005-1309 oraz w celu zapewnienia kompletności.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE? 
ST FRANCE określiła dokładne zasady dotyczące długości okresu przechowywania danych osobowych Użytkowników.

Aby obliczyć najbardziej odpowiedni okres zatrzymania, ST FRANCE rozróżnia pomiędzy potencjalnymi klientami, którzy nigdy nie dokonali zakupu od ST FRANCE (i jej partnerów) oraz klientami, którzy już dokonali zakupu.

Odrębny okres zatrzymania będzie stosowany w odniesieniu do potencjalnych i klientów.

Dla prospektów punktem wyjścia okresu zatrzymania jest ostatnie działanie prospektu w kierunku marki: ostatnie połączenie z kontem klienta lub wysłanie e-maila do działu obsługi klienta, lub kliknięcie na hipertekstowy link w e-mailu wysłanym przez ST FRANCE, lub wysłanie katalogu pocztą.

Jeśli chodzi o klientów, punktem wyjścia dla okresu trwałości jest ostatni zakup od ST FRANCE.

ST FRANCE przechowuje dane przez okres 7 lat od zakończenia relacji z klientem i 2 lat od ostatniego przesłuchania prospektu.

Pod koniec tego okresu dane klienta lub prospektu będą anonimowe. 

Niemniej jednak informacje, które umożliwiają udowodnienie prawa lub umowy, lub które są przechowywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, mogą być archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA SĄ PODEJMOWANE W CELU OCHRONY DANYCH? 

Zasady ogólne
Jako administrator danych, ST FRANCE, podejmuje wszelkie użyteczne środki ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności danych, a w szczególności w celu uniknięcia ich zniekształcenia, uszkodzenia lub dostępu do nich nieupoważnionych osób trzecich.

Zgodnie z art. 35 ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., podwykonawcy zobowiązują się do przestrzegania bezpieczeństwa i poufności danych.

Zasady dotyczące danych bankowych i informacji o kartach kredytowych
Podczas składania zamówienia nie są zbierane ani przechowywane przez Signorini TARTUFI żadne dane bankowe.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa płatności, Signorini TARTUFI korzysta z usług dostawcy usług, jakim jest Multisafepay. MultiSafepay działa jako dostawca usług płatniczych i przetwarza dużą ilość danych od naszych klientów (akceptantów korzystających z usług płatniczych MultiSafepay) oraz klientów naszych klientów (tj. konsumentów). Dlatego też dla MultiSafepay niezwykle ważne jest, aby przetwarzać dane - w szczególności dane osobowe/wrażliwe - z największą starannością i przy zachowaniu najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa. MultiSafepay podejmie niezbędne środki w celu zagwarantowania i zachowania bezpieczeństwa przetwarzania danych.  MultiSafepay przetwarza dane głównie w celu zapobiegania oszustwom oraz dostarczania produktów i usług. Długość okresu przechowywania danych zależy od celu, dla którego dane są gromadzone. Ogólnie rzecz biorąc, dane będą przechowywane przez wymagany prawem okres lub przez okres niezbędny do osiągnięcia tych celów. 

Walka z oszustwami internetowymi
Zebrane dane są również wykorzystywane w kontekście zapobiegania i zwalczania oszustw, w szczególności oszustw dotyczących kart kredytowych.

ST FRANCJA zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez klienta przy składaniu zamówienia oraz do podjęcia wszelkich środków uznanych za niezbędne do zweryfikowania, czy osoba, której konto bankowe jest obciążone, jest rzeczywiście tą, która złożyła zamówienie, w celu uniknięcia jakichkolwiek oszustw płatniczych. Weryfikacja ta może mieć formę wniosku o potwierdzenie tożsamości i/lub miejsca zamieszkania. 

W przypadku braku negatywnej odpowiedzi ze strony klienta, ST FRANCE zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez klienta.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O DANYCH ZBIERANYCH PRZEZ PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE?
ST FRANCE oferuje możliwość korzystania z serwisów społecznościowych w celu poprawy relacji handlowych i dostarczenia Państwu ukierunkowanych ofert reklamowych w tych sieciach.

Wykorzystanie portali społecznościowych do interakcji z ST FRANCE (w tym w szczególności narzędzi Facebook Messenger, przycisków Facebook "share", Instagram) prawdopodobnie doprowadzi do wymiany danych między ST FRANCE a tymi portalami społecznościowymi.

Na przykład, jeśli jesteś podłączony do sieci społecznościowej Facebook na swoim komputerze i odwiedzasz stronę na stronie internetowej ST FRANCE, Facebook prawdopodobnie zbierze te informacje. 

ST FRANCE zaprasza do zapoznania się z polityką zarządzania danymi osobowymi różnych sieci społecznościowych, aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe mogą być przez nie przekazywane.

Jeśli nie chcesz, aby portale społecznościowe zbierały informacje o Tobie podczas przeglądania strony internetowej ST FRANCE, radzimy Ci odłączyć się od nich przed wejściem na stronę Signorini TARTUFI.

CZY BĘDĘ OTRZYMYWAĆ KOMERCYJNE ZAMÓWIENIA? 
Zasady mające zastosowanie do ST FRANCE
ST FRANCE używa Twoich danych kontaktowych do wysyłania Ci ukierunkowanych reklam, w szczególności poprzez e-mail, pocztę lub SMS.

W tym kontekście ST FRANCE zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących w każdym kanale telewizyjnym.

Poszukiwanie za pomocą poczty elektronicznej i sms-ów
ST FRANCE przestrzega zasad określonych w art. L34-5 francuskiego Kodeksu Poczty i Łączności Elektronicznej, który przewiduje uprzednią wyraźną zgodę Użytkownika na przesyłanie drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną lub SMS-em) informacji o poszukiwaniach komercyjnych.

Dlatego też, zakładając konto na stronie lub w sklepie, jesteś wyraźnie proszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert od ST FRANCE. 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której Użytkownik, bez uprzedniej zgody, może być mimo to przesłuchiwany, jeśli jest już klientem ST FRANCE i celem przesłuchania jest zaoferowanie podobnych produktów lub usług. W szczególności do retargetowania e-maili wysyłanych przez naszego dostawcę usług Mailchimp, dzięki Emailowi, który przekazałeś do ST FRANCE przy tworzeniu konta klienta na naszej stronie internetowej.

We wszystkich przypadkach Użytkownik ma możliwość sprzeciwienia się przyjęciu tych żądań poprzez dokonanie następujących czynności:

W przypadku wiadomości e-mail, poprzez kliknięcie na link rezygnacji z subskrypcji podany w każdej wiadomości e-mail lub drogą pocztową, pisząc do nas na następujący adres

ST FRANCE - Service Relations Clients - 16 Boulevard du soleil - 06400 Cannes, podając swoje imię, nazwisko, adres, e-mail i w miarę możliwości odniesienie do klienta, aby przyspieszyć przetwarzanie Twojego wniosku.

Telefoniczne poszukiwania komercyjne
ST FRANCE ma możliwość skontaktowania się z Państwem telefonicznie, aby zaoferować Państwu oferty produktów lub usług. Jeśli nie chcesz być nagabywany, masz możliwość zarejestrowania się na liście sprzeciwów do telefonicznego nagabywania dostępnej na stronie internetowej www.bloctel.gouv.fr.

Konfiguracja systemu operacyjnego smartfonu
Masz możliwość kontroli wpłaty Cookies na swoim smartfonie zgodnie z zasadami systemu operacyjnego.
Na iOS: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Na Androida: https://support.google.com/chrome/topic/3434352

Lista sprzeciwów do zarządzania deponowaniem plików cookie
Mają Państwo również możliwość sprzeciwienia się deponowaniu plików cookie poprzez wejście na stronę internetową: 

 http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.

Podczas nawigacji użytkownik zostanie poinformowany o obecności cookies i ich przeznaczeniu. Zostaniesz poproszony o zgodę i zostaniesz zaoferowany sposób na odmowę. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ograniczyć korzystanie z plików cookie i wycofać swoją zgodę, usuwając lub blokując pliki cookie.

Dalsze przeglądanie strony oznacza zgodę na umieszczanie plików cookie na terminalu.

Jeśli pliki cookie są wyłączone, możliwe jest, że nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji strony.

Ciasteczka niezbędne do świadczenia usługi na wyraźne życzenie użytkownika są zwolnione z obowiązku uzyskania tej zgody.

Cookies są ważne maksymalnie przez 13 miesięcy. Pod koniec tego maksymalnego okresu zostaniesz ponownie poproszony o wyrażenie zgody poprzez wyświetlenie banera informacyjnego lub usunięcie pamięci podręcznej przeglądarki przed końcem okresu weryfikacji.

Jeśli urządzenie jest używane przez więcej niż jedną osobę lub posiada więcej niż jedną przeglądarkę internetową, na której pracujesz, możliwe jest, że ustawienia plików cookie nie zostaną na stałe odzwierciedlone. Jeśli używasz różnych urządzeń, aby uzyskać dostęp do naszej aplikacji (smartfon, tablet, komputer, itp.), musisz ustawić preferencje na każdym z nich.

Odkryj
Signorini  TARTUFI

Wsparcie

Podążaj za nami

 • Facebook
 • Instagram
 • Pinterest
 • Youtube

Service client France : 0033 (0) 4 92 97 79 32 - Italia : 0039 34 89 68 21 35

Copyright © 2017 - 2020.

Wszelkie prawa zastrzeżone Signorini Tartufi